1
Sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty Thiên Phúc có cơ sở liên kết với công ty MAORI Nhật Bản ( doanh nghiệp đứng đầu thế giới về chất lượng đông trùng hạ thảo với thành phần hoạt chất cao cấp 10 - 60 lần các sản phẩm đông trùng tại Việt Nam) nên luôn đảm bảo được chất lượng đông trùng hạ thảo thành phẩm, điều mà không phải đơn vị nào cũng làm được

Comments

Who Upvoted this Story